zida25
dreamstimemedium_6373113
dreamstimemedium_2181244
previous arrow
next arrow

הדרך שלנו

חזון

אנשי דרך היא חברה ליעוץ ארגוני, המציעה דרך אחרת להנחיית תהליכי שינוי והסכמות בקהילות ותהליכי שינוי וצמיחה בארגונים – דרך המתבססת על לקיחת אחריות משותפת ויצירת קשר שיש בו מחויבות הדדית.
דרך המאפשרת לקהילות, ארגונים ולאנשים שבהם להגדיר ביחד את החזון והמטרות שלהם ולעבור יחד את הדרך לגשמתם.

לקיחת אחריות

על התהליך, על התוצאות, על קידום התהליך קדימה, על עבודת הצוות של המובילים, תוך שמירה על ערכים אנושיים בסיסיים ועל ה- well-being של כל המעורבים.

גמישות

לא נצמדים לתיאוריות או "פתרונות מדף", מייצרים פתרונות חדשים ומותאמים, שיתנו מענה אמיתי לצרכים ולאתגרים שאותרו, תוך שימוש בלמידה ועדכון בחזית הידע בתחומים הרלוונטיים, בחשיבה יצירתית, בחוש הומור ובניסיון והידע שנצבר ונלמד בצוות היועצים.

מחויבות

מעורבות, נאמנות, אכפתיות, מוכנות להשקיע מעל ומעבר, עבודה בגובה עיניים, שאיפה ליצירת קשר ארוך טווח המבוסס על אמון, הכרות עמוקה ויצירת ערך מוסף אמיתי ללקוח.

יושרה

מחויבות בלתי מתפשרת להצפת האמת כבסיס לתהליכי שינוי וצמיחה, מוכנות להודות בטעות ולהפיק לקחים, שמירה על אובייקטיביות, שמירה על דיסקרטיות, טובת הלקוח מעל ומעבר לאינטרס העסקי.

ייחוד

אומרים עלינו שאנחנו לא כמו כל היועצים הארגוניים כי…

N
אנחנו "שחקני נשמה" המגלים הרבה אכפתיות ומעורבות – למרות שאנחנו רק יועצים.
N
אנחנו מצליחים להתחבר לאנשים, ליצור איתם קשר בגובה עיניים ולרכוש את אמונם.
N
אנחנו מצליחים לייצר פתרונות יצירתיים שיתאימו לצרכים מבלי להיצמד למודלים ו"פתרונות מדף".
N
אצלנו הכל מתחיל ונגמר באנשים…
N
אנחנו לא לוקחים את עצמנו ברצינות גדולה מידי – הרבה חוש הומור ואם צריך ביקורת עצמית.