קיבוצים וקהילות

אנשי דרך הוקמה בשנת 1997 ומאז התמחתה החברה בהנחיית תהליכי שינוי וצמיחה במרחב הכפרי בכלל ובקיבוצים וקהילות בפרט. בתחום הכפרי עבדה ועובדת "אנשי דרך" עם כ- 100 קיבוצים וישובים ברחבי הארץ.

המאפיין המרכזי בתפיסת העולם של אנשי דרך הוא שאנחנו לא באים עם "אג'נדה" – אנחנו לומדים את הקהילות, האנשים, את הצרכים שלהם, החששות שלהם והתקוות שלהם וביחד אתם מעצבים את הדרך שלהם, תוך לקיחה בחשבון של המשאבים, האילוצים, ההזדמנויות והאיומים בסביבה הפנימית והחיצונית.

אנשי דרך הנחתה ומנחה היום תהליכי שינוי באורחות חיים, בחינה והתאמה של אורחות חיים בקיבוצים מתחדשים, הגדרת חזון וערכים, צמיחה דמוגרפית, שיוך נכסים ו/או דירות, גיבוש מבנה ארגוני, איחוד סטאטוסים, פיתוח ארגוני, הדרכת מנהלים, פתרון קונפליקטים ועוד.

אבחון קהילתי

בחלק מהמקרים הבסיס לתהליך הנו האבחון הקהילתי שיתבסס על ראיונות אישיים עם מגוון חברים וממלאי תפקיד, על מנת להבין את האפיונים והדפוסים המייחדים את הקהילה ולעצב את התהליך כך שיתאים למאפיינים אלה. התהליך המוצע יוצג לחברים ויובא לאישורם באסיפת הקיבוץ/שיחת הקיבוץ על מנת ליצור "חוזה פסיכולוגי" שיחייב את החברים והמלווים. נדבך חשוב להצלחה הוא קביעת "חוקי משחק" מוסכמים וידועים מראש לתהליכי שיתוף החברים וקבלת ההחלטות בתהליך.

צוות הסכמות מוביל

מטרת השלב הראשון בתהליך תהיה גיבוש והעצמה של צוות הסכמות מוביל, מגובש ומחויב להובלת התהליך מול החברים, ע"י סדנאות שיעסקו בעבודת צוות וגיבוש אמנת צוות מוביל בין חברי הצוות ובינם לחברים. לעיתים, נדרשת כאן עבודת גישור בין תפיסות שונות על מנת להביא את צוות ההסכמות להסכמה על דרך משותפת שתהיה מקובלת על כולם. תנאי הכרחי להצלחה הוא מנהיגות מאוחדת ומגובשת הזוכה לאמון.

תהליכים מבוססים על ידע ותובנות אובייקטיביות

הבסיס לתהליכי קבלת החלטות בצוות המוביל ובהמשך עם החברים יהיה העברת מידע אובייקטיבי על הקיבוץ עצמו ועל התהליכים הרלוונטיים בתחום ע"י ניתוח והצגת נתוני הקיבוץ בדרך מובנת ו"ידידותית לחבר", הרצאות של מומחים ואורחים מקיבוצים אחרים, ביקור בקיבוצים רלוונטיים, הרצאות של המנחים ועוד.

תהליך עיצוב וליווי תהליכי שינוי בקיבוצים

עיצוב וליווי תהליכי שינוי בקיבוצים הוא אתגר יוצא דופן. הוא כולל בתוכו את כל מרכיבי השינוי – אבחון מקדים, גיבוש צוות מוביל, הנחיית תהליכי למידה בצוות ולחברי הקיבוץ, שיתוף ציבור משמעותי, גיבוש חזון, מטרות ויעדים, הנחיית תהליכי דיון, גיבוש וכתיבת הסדרים, הנחיית תהליכי קבלת החלטות. עם השנים רכשנו ניסיון עצום בליווי כ- 50 קיבוצים בתהליכי שינוי.

תהליך היררכי, משתף ומתמקד לקבלת החלטות

הצוות המוביל נמצא תמיד צעד לפני החברים והוא זה שיגיש לציבור הצעות לדיון והחלטה. המבחן של התהליך, אינו רק ביצירת הסכמות עקרוניות, אלא ביצירת הסכמות מפורטות הניתנות ליישום (כלכלית וחברתית).

תהליכים משתפים בעלי מאפיינים של יצירת הסכמות

במהלך השנים פותחו כלים להנחיית תהליכי שיח קהילתי משתף שיצרו בסיס ליצירת הסכמות רחבות, כגון "סדנת ערכים", חוגי דיון, "מרחב פתוח" ועוד. ככל שהחברים יחושו שותפים יותר, כך יהיה קל להם להגיע להסכמות.