רשויות מקומיות וישובים

בשנים האחרונות השלטון המקומי מעורב יותר ויותר בחיזוק ההתיישבות והקהילות שתחת אחריותו. מועצות אזוריות בשיתוף עם מוסדות כגון הסוכנות היהודית והחטיבה להתיישבות משקיעות משאבים רבים לחיזוק אזורי ההתיישבות בכל הארץ וחיזוק הבסיס הכלכלי- חברתי שלהם.
אנשי דרך משתפת פעולה עם מועצות אזוריות, מפתחת תוכניות וכלים ומובילה מגוון תהליכים לבינוי הקהילה וחיזוק הלכידות החברתית.

שלטון דו רובדי

השלטון המקומי הכפרי בישראל הוא שלטון דו רובדי המורכב ממועצות אזוריות (רובד עליון) ומוועדים מקומיים שכל אחד מהם מופקד על יישוב יחיד (רובד תחתון). מערכת היחסים בין הרשויות המקומיות ליישובים מורכבת מפרמטרים רבים, היא שונה מרשות לרשות ותלויה בראש ובראשונה באסטרטגיה של הרשות.
אנשי דרך מלווה רשויות מקומיות בגיבוש האסטרטגיה, ליווי תהליכי הטמעה ביישובים ובמגוון תהליכים כגון חיזוק ההנהגות המקומיות, תהליכי הסכמות בקהילה, שיתופי פעולה והסדרת מערכת היחסים והמבנה הארגוני ביישובים.

בינוי קהילה

קהילות הן רקמה אנושית אחת חיה שמתפתחת ומשתנה לאורך זמן. לכל קהילה יש את ה- D.N.A שלה, את הסיפור שלה ואת המציאות הנוכחית שלה. גורמים רבים משפיעים על שינויים בקהילה ולעיתים אף משנים זהות קהילתית לאורך זמן. האתגר הגדול הוא שמירה על ערנות מנהיגותית וזיהוי צרכים בזמן אמת שניתן לתת להם מענה ולהימנע מהשלכות שליליות שיכולות לנבוע מאי טיפול נכון בצרכים ובאתגרים.
אנשי דרך מציעה דרך אחרת להובלת תהליכי הסכמות שבמרכזן בניית אסטרטגיה קהילתית, המבוססת על איתור צרכים קהילתיים וצמצום הפערים בין רצוי למצוי.

מרכזים קהילתיים

כמעט בכל רשות מקומית יש מרכז קהילתי המרכז פעילויות משמעותיות ושונות בקהילה כגון חינוך בלתי פורמלי, ספורט, תרבות, חוגים, גיל שלישי ועוד. בהיותם נדבך משמעותי בקהילות, מתמודדים המרכזים הקהילתיים עם אתגרים רבים במציאות משתנה מעת לעת ובשינויים בתחומי פעילותם. בראש כל מרכז קהילתי מכהנת הנהלה ציבורית האחראית באופן משפטי וציבורי על מדיניותו, על תקציבו ועל התוכניות המופעלות בו על פי צורכי הקהילה המקומית והאזורית.
אנשי דרך מייעצת ומלווה הנהלות של מרכזים קהילתיים וצוותים מקצועיים בתחומים שונים בגיבוש אסטרטגיה, תקציב, תהליכי התייעלות, פיתוח ארגוני, פיתוח מנהלים ועוד.